Vest-Finnmark Regionråds 7 kommuner har sammen med 8 andre finnmarkskommuner (til sammen 15 kommuner)har gått sammen om utlysning av rammeavtale for IKT utstyr og tilhørende tjenester. Utlysningen har skjedd i regi av prosjektet “Digitalt førstevalg i Finnmark” og er en viktig brikke for å åpne for økt samarbeid på IKT området mellom kommunene i Finnmark.

Den nye rammeavtalen for kjøp av IKT utstyr og tilhørende tjenester vil gjøre kommunene i stand til å gjøre besparelser både i innkjøpskostnad og arbeidsinnsats, da den legger opp til en økt bruk av elektroniske løsninger som sparer arbeid for kommunene.

Anbudskonkurransen ble utlyst i slutten av juni, og arbeidsgruppen som har behandlet og evaluert tilbudene har nå innstilt på leverandøren Atea ASA for leveranser av IKT utstyr og tilhørende tjenester de neste to årene. Avtalen åpner for at kommunene kan forlenge avtalen to ganger med ett år av gangen etter de to første årene.


Kommunene saken gjelder: Alta, Hammerfest, Loppa, Måsøy, Kvalsund, Nordkapp, Hasvik, Kautokeino, Porsanger, Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Nesseby, Sør-Varanger og Vadsø.

Kontaktpersoner:
Aleksander Øines, Alta kommune, aleksander.oines@alta.kommune.no
Bård Dyrseth, Hammerfest kommune, bard.dyrseth@hammerfest.kommune.no