Nordkapp svømmehall

 

Nordkapp kommune har mottatt henvendelse fra FAU ved Honningsvåg skole, og har registrert at det pågår diskusjoner mellom bekymrede foreldre i sosiale medier. Det er derfor nødvendig å komme med følgende redegjørelse angående Nordkapp svømmehall.

 

1.

Nordkapp kommune har ikke budsjettert med drift av svømmehallen om sommeren. Derfor stenger man ned svømmebassenget i skoleferien hvert år. Stengningen av svømmehallen sommeren 2017 har ingen sammenheng med de helsemessige forholdene i garderober eller svømmehall. Stengningen har heller ikke noen sammenheng med de bygningsmessige forholdene i svømmehallen.

 

2.

Kommuneoverlege Erik Langfeldt har etter sin tekniskhygieniske inspeksjon av svømmehallen 4.5.2017 konkludert med at herregarderoben tilknyttet svømmehallen ikke er helsefarlig. Denne rapporten er behandlet av avdelingsstyre for helse i jun. I rapporten er det påvist flere kritikkverdige forhold, vedlikeholdsbehov og oppgraderingsbehov, men det konkluderes med at det ikke er helsefarlig å benytte herregarderoben.

Det foreligger ingen plan i 2017 for utbedringer av herregarderoben, da det ikke finnes midler i budsjettet. Prosjektet er heller ikke prosjektert. Rådmannen vurdere tiltak i herregarderoben og vil adressere problemstilling i forbindelse med økonomiplan 2018-21.

 

3.

Nordkapp svømmehall er trygg og bruke. Nordkapp kommune har gjort undersøkelser sammen med flere konsulenter, og funnene understøtter nettopp dette. En sammendrag av rapport er sendt formannskapet for behandling 13.september.

 

Det er ingenting som er endret seg fra i juni i år, da bassenget var i full drift, og ble benyttet i svømmeundervisning. Diskusjonen som har oppstått i media i sommer, handler om bygget er farlig å oppholde seg i, som følge av konstruksjonsskader. Det er ikke funnet noen slike skader som gjør at bygget er farlig å bruke. Derfor vil Nordkapp kommune selvfølgelig fortsette å bruke bygget i tråd med formålet.