De nye vedtektene finner du på hovedsiden for barnehage under oppvekst og kultur.