Nordkapp kommune ønsker tilbud på oppdrag: Nytt parkett i aula i Honningsvåg skole.
Konkurransegrunnlaget er vedlagt.
Tilbudsfrist er satt til 4.mai 2020.

 

 

Konkurransegrunnlag parkett i aula