I sin tale til prisvinneren fremhevet Werner Hansen hans svært gode evne til å samarbeide med andre slik at det skapes entusiasme, stolthet, aktivitet og resultater i Nordkappsamfunnet.
Odd Holmgren var med å bygge opp kommunen etter krigen, og var sentral i oppbyggingen av kraftindustrien i Nordkapp, en forutsetning for den kommende industrialiseringen av fiskeproduksjonen i kommunen.
Hans engasjement innen historie har vært lang og innholdrik, og her følger noen av Holmgrens meritter:

•Etablerte Tirpitz museet i tilknytning til Nordkapp museet. Utarbeidet hele utstillingen med dokumentasjon
•Har nedtegnet sin egen evakuerings historie for ettertiden. Historien er kvalitets sikret opp mot andre kilder.
•Skrevet heftet ”Bunkersene på Porsangnes”. Er frivillig guide for elever fra skoler og andre lag/organisasjoner
•Leder for arbeiderbevegelsens arkiv i Finnmark
•Gitt ut heftet ”Loser på 71 grader nord” i samarbeid med Kystverket. Han har dokumentert Nord norsk los historie med vugge i Nordvågen.
•Gitt ut heftet ”Nordkapp veien 50 år” i samarbeid med Nordkapp museet
•Har arbeidet med nedtegnelser om bla følgende:
- Nordkapp veiens historie
- Nordkapps nyere historie (siste 50 år)
- Havne utvikling i Nordkapp i historisk perspektiv
- Kraftutvikling i Nordkapp (utstilling i Storbukt)
•Holmgren tok initiativ og etablerte Nordkapp og omeng turlag i 1997. Barnas turlag ble etablert i 2003. Han har vært:
- leder for turlaget
- har laget og utplassert alle turboksene
- har merket de fleste turstiene i kommunen
- turleder og guide på ulike turer
- formidler av lokal kunnskap
•Tok initiativ og bygget tusenårs varden på Knivskjellodden
•Har arbeidet for å gjøre Magerøya tilgjengelig og attraktiv som turområde både for befolkningen og turister. Har et sterkt fokus på barnas muligheter til å oppleve naturen i Nordkapp.
•Initiativ og leder for prosjektet: Midnattsolveien. Monument som står på Nordkapp platået
•Etablerte The Royal North Cape club og er president i klubben.
•Jubileums general for markeringen av Nordkappveien 50 år (1956 – 2006).

Odd Holmgren var ordfører i Nordkapp fra 1980-1991.