Musikkbingen inneholder et komplett utstyrt øvingslokale. En trenger kun ha med egne instrument/gitarer

Tilbudet er gratis, det tas et depositum for utlån av nøkkel

Interesserte kan søke om øvingstider innen 3 desember på mail til: edelh.ingebrigtsen@nordkapp.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Edelh Ingebrigtsen tlf: 905 48 459