Merknader til planen merkes ”Utvidelse Honningsvåg kirkegård” og sendes til

Nordkapp kommune
Pb 403
9751 Honningsvåg

Eller pr epost til postmottak@nordkapp.komune.no

Merknader må være sendt/levert innen 22.03.2013. Ved fristens utløp vil det faste utvalg for plansaker vurdere eventuelle merknader som er kommet inn. Dersom det faste utvalg for plansaker godkjenner planen, skal planen legges frem for kommunestyret for endelig vedtak. 

 

Du kan laste ned dokumenter her: