Formålet med økonomisk rådgivning er å gi en oversikt over gjeld og inngå en avtale med kreditorer/inkassoselskap om nedbetaling av gjeld. Alle innbyggere i Nordkapp kommune som ønsker bistand fra økonomisk rådgiver.

Økonomisk rådgiver kan være behjelpelig med:

  • Bistå i forbindelse med gjeldsproblemer, innhente opplysninger om gjeld, opplyse om hvordan man bør gå fram i forbindelse med gjeldsforhandlinger med kreditorer.
  • Utarbeide husholdningsbudsjett. Vurdere utgifter i forhold til inntekt/livsoppholdsnormer og satser.
  • Oppfølgingssamtaler der det er ønskelig.
  • Gi orientering om gjeldsordningsloven, samt være behjelpelig med å opprette kontakt med namsmannen ved behov.

Målgruppe er personer med økonomiske problemer/gjeldsproblemer.

Søk hjelp så tidlig som mulig
Hva kan kreves for å motta tjenesten:

  • Du må undertegne eget fullmaktsskjema
  • Du må gi riktige opplysninger
  • Du må være behjelpelig med å fremskaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon
  • Du må møte til samtale når du blir innkalt. Er du forhindret fra å møte, ta kontakt og avtal ny time.
  • Du må holde økonomisk rådgiver orientert om eventuelle endringer i økonomien. 
  • Tjenesten er gratis.       

Nyttig linker for deg som søker gjeldsrådgivning:

Økonomisk rådgivning NAV

Ta kontroll over din økonomi

Økonomitips til ungdom

 

Kontaktinformasjon

Økonomisk rådgiver:
Mariann Bårdsnes
Tlf: 78 47 65 17 / 40 46 26 25
Epost: mariann.bardsnes@nordkapp.kommune.no