Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Områdeadressering i Nordkapp for

Områdeadressering i Nordkapp

Kåfjord: Hele indre Kåfjord

Reinelva: Fra veibom til oppkjøring til Strandalen

Repvåg-Stranda: Fra oppkjøring til Strandalen tom Strandbotn

Repvåg: Fra krysset på E69 tom hele Repvåg

I forbindelse med at det skal områdeadresseres i Nordkapp kommune har publikum mulighet til å uttale seg før vedtak om navn fattes i ht Matrikkelforskriften §50 ledd 7.

Det vil bli lagt avgjørende vekt på å bruke lokale kjente navn som er godkjent av Statens Stedsnavntjeneste (SSR).

Foreslått navn vil bli: Overnevnte stedsnavn.

Eventuelle merknader må sendes til Nordkapp kommune innen 2 uker etter at det har vært annonsert på Nordkapp kommune sin hjemmeside og i Finnmarksposten.

Merknadene være skriftlig og undertegnet.