I forbindelse med at det skal områdeandresseres i Nordkapp kommune har publikum mulighet til og uttale seg før vedtak om navn fattes iht Matrikkelforskriften §50 ledd 7.
Det vil bli lagt avgjørende vekt på å bruke lokale kjente navn som er godkjent av Statens Stedsnavnstjenest (SSR).

Foreslått navn vil bli: Overnevnte stedsnavn.

Eventuelle merknader må sendes til Nordkapp kommune innen 2 uker etter at det har vært annonsert på Nordkapp kommune sin hjemmeside og i Finnmarksposten.

Merknadene må være skriftlig og undertegnet.

Nordkapp kommune