I forbindelse med oppstart av gravearbeid til ladestasjoner i Fiskerigata mandag 28.september ber vi om at alle som har parkert kjøretøy på parkeringsplassen i Fiskerigata flytter disse i løpet av helga.
I dag står det parkert flere kjøretøy, hengere og en gravemaskin der. Disse kjøretøyene står i veien for det arbeidet som nå skal igangsettes.
Vi ber eierne av disse etterkomme denne oppfordringa fra Repvåg Kraftlag og Nordkapp kommune. I motsatt fall blir kjøretøyene flyttet på eiers regning.