4.mai starter opp gravearbeid på Utsikten. Det skal legges ny vanntrase som vil forbedre leveranse av vann til området.
Prosjektet vil pågå frem til 20.juni 2020.
Det vil bli i perioder trafikkdelegering i anleggsområdet. 
Ved vannavstenging vil beboere varsles minst 1 dag i forveien.
Veien blir kjørbar i hele perioden. Nordkapp kommune kommer med nærmere informasjon om prosjektet under gjennomførelse.
De som ønsker å skifte ut eksisterende private vannledninger i område bes å ta kontakt med entreprenør CSP AS ved daglig leder  Stian Heitmann: stian.csp@gmail.com, tel. 90919253