Nordkapp kommunes Oppvekst- og kultursektor har som hovedoppgave å administrere kommunens tjenester for barn og unge fra 0 - 18 år, i tillegg til kulturtilbudet i regi av kommunen.. Oppvekst og kultur omfatter skoler, barnehager, FABU (PPT, barnevern og helsesøster), skolehelsetjeneste, fritidsklubber, kino, festivaler og allment kulturarbeid. 

Oppvekst- og kultursektoren består av sektorleder, rådgiver, 

2