Ordføreren er eneste heltidspolitiker i Nordkapp.

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i Formannskap og Kommunestyre.

Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre). 

Henvendelser til ordføreren sendes på e-post til ordforer@nordkapp.kommune.no 

Kontaktinformasjon
Jan Olsen 
Tlf    +47 784 76 501

Adresse
Nordkapp kommune
Boks 403
9750 Honningsvåg