Følgende programposter er skissert:

-Velkommen

-Oppsummering fra forrige samling

-Hva er gjort i f.t. problemer/forbedringspunkter som framkom under forrige samling.

-Veien videre – prioritering av oppgaver som ligger foran oss

-Orientering om og fra Nordnorsk Reiseliv

Alle reiselivsaktører i Nordkapp kommune er hjertelig velkommen.