I de senere år har det vært økning av avfall levert inn til grovavfallscontainere. Det har vist seg at det ikke bare er de som har hatt abonnement som har benyttet seg av tilbudet, som igjen har ført til at utgiftene har blitt alt for høye. Det har også vært mye forsøpling rundt containerne som har vært til irritasjon for beboere og fare for miljøet. Pga dette har styret i Finnmark Miljøtjeneste AS (FIMIL) vedtatt at ordningen opphører. FIMIL AS var det eneste selskapet i Finnmark som ga et slikt tilbud, men dessverre må vi gjøre som de andre kommunene og avvikle dette.    

 

 

 


FIMIL AS jobber nå for å gi distriktene et annet tilbud.  Vi ser på en ordning hvor vi kjører egen bil for innsamling av grovavfall på den samme ruten som miljøbilen.
Miljøbilen vil kjøre ruter for innsamling på våren og på høsten.

Miljørutene blir annonsert i aviser, på nettsiden vår www.fimil.no, og nettsidene til de ulike kommunene. 

 

Avfall må leveres direkte til bilen når miljøruta kjøres. Avfall som elektronikk, farlig avfall og grovavfall skal ikke legges ved vei eller andre plasser da det ikke er lov å lagre/kaste avfall ute. Dette pga fare for forurensning samt at folk, dyr og barn som ferdes i området kan skade seg.

                                        

Vi gjør oppmerksom på at det kun er avfall som kommer fra privat husholdning som det er anledning å ta imot. Avfall som kommer fra næringsvirksomheter, deriblant fiskere og gårdsbruk kan ikke levere avfall på miljøruta.

 

Miljøbilen tar imot: white sprit, spillolje i små kanner, maling, spraybokser (også tomme), lim, lakk, alt som har gått på strøm eller batteri, joggesko med blinkelys, lykter, brannalarmer, telefoner. Alle typer batteri små og store, alt av lyspærer, data, leker, nips og tingelinger med fancy lys. Pass på at kanner, bokser ect. er tette og lokk sitter godt fast.

 

Miljøbilen tar gebyr for å ta imot store hvitevarer som komfyr, vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel, frysebokser, kjøleskap og lignende. Gebyret vil være på 150,- pr enhet.

 

Minner på at forhandlere som fører elektronikk er pliktig til å ta imot dette vederlagsfritt.

 

Med vennlig hilsen

Finnmark Miljøtjeneste AS