nordkapp.custompublish.com

Parkering i Øvergata

Anleggsarbeider i Øvergata er i avslutningsfase. I den forbindelse oppheves det midlertidig parkeringsforbud i området. Nordkapp kommune takker abonnenter for samarbeid og forståelse for ulemper som et slikt arbeid medførte.