Årets ”Guollelihkku – Lykkefisken” pilkes i gang allerede mandag 22. mars kl 10:00 på Mattisvannet i Alta kommune. Arrangører med FeFo er Alta JFF og 200 femte klassinger er påmeldt!

Kontaktpersoner er Lars Krempig, mobiltlf.: 907 37 493

Neste isfiskekonkurranse den 25. mars kl 10:00er ved Sandnesvannet i Hesseng/ Sør Varanger og arrangører med FeFo er NJFF-Finnmark, Neiden JFF, Pasvikdalen JFF, Sør-Varanger JFF og Pasvik Folkehøgskole. Her har 500 skoleelever har meldt sin ankomst! Kontaktperson er Kenneth Thomassen, mobiltlf: 920 33 396

Innsenderkonkurransen i sommermånedene blir et samarbeid mellom FeFo og Finnmark Dagblad, Altaposten, Finnmarken, Sør-Varanger avis, Avvir og Sagat. Fiskekonkurransen foregår fra midten av juni og ut juli måned der alle barn og unge til og med 16 år kan sende inn bilder av seg selv med lykkefisken sin.
Hver eneste dag i konkurranseperioden trekkes seks vinnere blant deltagerne som får tilsendt ett komplett fiskesett. Bilder av de heldige vinnerne med korte historier publiseres av lokalaviser i Finnmark.

”Guollelihkku – Lykkefisken” er FeFos bidrag for å få flere barn og unge i Finnmark ut i naturen på fisketur og er en parallell til Statskogs, NTF og NJFF satsing ”Fiskelykke” som pågår i resten av landet.

Nærmere opplysninger og informasjon blir lagt ut på nettsiden www.fefo.no .

Spørsmål rettes til Finnmarkseiendommens servicetelefon tlf 09975.