Fast utvalg for plansaker vedtok i møte 03.10.2017 at følgende private planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Eventuelle innspill sendes til

Nordkapp kommune
Rådhusgata 12
9750 Honningsvåg
 
Frist for innspill skal være minst 6 uker, og settes til 17.11.2017
Spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Vegard Juliussen, tlf 78476546.