Kommunestyret vedtok i møte 09.11.2016 Planprogrammet for områderegulering av Nordkapp-halvøya. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagelse, opplegg for medvirkning og behov for utrdninger.

Planprogrammet kan lastes ned her:

Planprogram Områderegulering Nordkapp-halvøya.pdf