Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsgiverutvalg
Eldreråd 10
4
9
Formannskapet 16
12
9
13
19
30
Hovedutvalg helse- rehabilitering og omsorg 2
23
18
5
16
Hovedutvalg oppvekst- velferd og kultur 14
3
24
19
6
17
Hovedutvalg tekniske tjenester 11
25
20
7
18
Klagenemnd
Kommunestyret 2
27
22
2
15
Kontrollutvalg
Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg)
Planutvalg 16
12
9
19
30
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 9
5
8
Sakkyndig nemnd
Ungdomsråd 8
6
10
Valgstyret