Politisk møtekalender Nordkapp kommune 2.halvår 2017        
           
           
Utvalg August September Oktober November Desember
Kommunestyret     10.   12.
Formannskap   13. 3. og 31. 21.  
Helse- og sosialstyre   7. (kl 14) 26.    
Kultur- og oppvekststyre   26. 24.    
Teknisk styre     4. (kl 10) 9.  
Administrasjonsutvalg Setter opp møter etter behov    
Kontrollutvalg Setter opp møter etter behov    
Rådet for funksjonshemmede Setter opp møter etter behov    
Eldrerådet Setter opp møter etter behov    
Idretssrådet Setter opp møter etter behov    

 

Last ned møtekalender: Møtekalender 2 halvår 2017.pdf