Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Politisk møtekalender Nordkapp kommune 2018-2019

 

Politisk møtekalender Nordkapp kommune 1. halvår 2019      
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyret   28.   29.   25.
Formannskap/planutvalg 17. 19. 12. 11. 21. 18.
Helse- og sosialstyre   15.       12.
Kultur- og oppvekststyre   13.       13.
Teknisk styre   11.       11.
Administrasjonsutvalg Setter opp møter etter behov      
Kontrollutvalg Setter opp møter etter behov      
Rådet for funksjonshemmede Setter opp møter etter behov      
Eldrerådet Setter opp møter etter behov      
Idretssrådet Setter opp møter etter behov      

 

Viktig: 
I følge reglement for politiske styrer, råd og utvalg punkt 3.1.3 andre avsnitt: Innkalling med saksfremlegg, innstilling og eventuelle vedlegg sendes faste medlemmer samt innkalte vara medlemmer minst 7 dager før møtedato. En sak kan unntaksvis ettersendes dersom det av helt spesielle grunner ikke er mulig å sende den ut sammen med innstillingen. 
Unntak skal avklares med rådmann i forkant.

 

Politisk møtekalender Nordkapp kommune 2. halvår 2018
Utvalg September Oktober November Desember    
Kommunestyret   25.   11.    
Formannskap/planutvalg 11. 16. og 30. 19.      
Helse- og sosialstyre 6. 19. 14.      
Oppvekst- og kulturstyre  19.   15.      
Teknisk styre   4. 16.      
Administrasjonsutvalg     16.      
Kontrollutvalg Setter opp møter etter behov      
Rådet for funksjonshemmede Setter opp møter etter behov      
Eldrerådet Setter opp møter etter behov      
Idretssrådet Setter opp møter etter behov