Presisering av søknadsfrister for skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning

Nordkapp kommune har vanligvis behandlet søknader om sjenkebevilling innen en uke. Vi vil gjøre våre innbyggere oppmerksomme på at ordinær saksbehandlingstid for slike søknader er tre uker. Denne fristen gjør seg spesielt gjeldende i perioder med stor pågang og desember måned er å regne som en slik periode. For arrangementer som skal avholdes i andre halvdelen av desember anbefaler vi derfor at søknader om skjenkebevilling sendes til kommunen snarest og senest innen fredag den 8. september. Vi minner samtidig om at man søker gjennom Nordkapp kommunens søknadsskjema som ligger her.

 

Utfyllende veiledning til søknaden finner du her.