Nordkapp kommune oppfordrer alle bilister til å utvise aktsomhet når bilene parkeres. Det er rasfare ved mange bygninger i kommunen og det gjelder både private og offentlige bygg. Man skal også utvise hensyn til den pågående snøryddingen. Vi ber om at bilene parkeres så langt ut i veikanten som mulig slik at hjullasteren kan passere.