Fast utvalg for plansaker i Nordkapp kommune vedtok i møte 02.02.2015 å fremme forslag til reguleringsplan for Nordkapp Havpark AS og legge det ut til offentlig ettersyn.

Eventuelle merknader bes sendt til

Nordkapp kommune, postboks 403, 9751 Honningsvåg

Eller pr epost postmottak@nordkapp.kommune.no

Frist for innspill settes til 20.03.2015

Plandokumenter kan lastes ned her:

Planbeskrivelse.pdf

Regplan_171214.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf