Nordkapp kommune er i gang med rehabilitering av Kamøyvær nedre dam. 
Anbudsdokumenter er kunngjort i nasjonal database doffin.no. Tilbudsfrist er satt til 2.september 2019.
Kamøyvær nedre dam er reserve vannkilde for Kamøyvær. Eksisterende dam er i svært dårlig forfatning, og skal derfor rives og bygges ny. 
Prosjektet er en del av langsiktige plan for sikring av vannforsyning i kommunen.  Planen er vedtatt av kommunestyret 20.juni 2019.