Nordkapp kommune har lyst ut forespørsel om tilbud på oppdrag: Rehabilitering av Kamøyvær nedre dam.
Utlysningen er kunngjort i nasjonal database doffin.no. Tilbudsfrist: 13.desember 2019.