Under ligger endringer som følge av helligdager i jula for Nordkapp. 

Nordkapp 
-Mandagsruten kjøres på onsdag 27.12.
-Tirsdagsruten kjøres på torsdag 28.12.
-Onsdagsruten kjøres fredag 29.12.  
 
-Mandagsruten 1.1.2018 innstilles. 
Hammernes er stengt i romjula.  

Dette til informasjon og evt. utlegg på kommunens websider.  

 I tillegg varsler vi lokalmedia og pr. sms til alle berørte. 
 
 
Med vennlig hilsen
Finnmark Miljøtjeneste AS