Restriksjoner ved drikkevannskilder
 
Restriksjonene i deler av turområdene på Magerøya, i områdene innenfor vannforsyningen, er ett av mange tiltak for å hindre forurensning av drikkevannskildene våre.
Dette er områder som blir mye brukt av befolkning og folk som besøker øya. Det er derfor viktig å merke seg at deler av turområder er tilsigsfelt for kommunens drikkevannsforsyning. 
 
Informasjonsskilt
Områdene er godt skiltet om hvilke retningslinjer som gjelder for å unngå forurensning av drikkevannet. 
 
Restriksjonene er nødvendige for å hindre forurensing av drikkevannet vårt. 
Det er ingen begrensinger på alminnelig ferdsel, men noen aktiviteter er ikke forenlig med vannforsyningen. 
Dette gjelder aktiviteter som bading, fisking, bruk av båt, telting/camping og ferdsel med hest. Skiltene vil også informere om at du går inn og ut av nedbørfeltet. 
 
SIFi vannene
SIFI vannenene er reservevannforsyning til Honningsvåg. Når det er feil eller brudd på hovedvannsorsyning fra Nordmannset, kobles SIFI til å forsyne befolkning i Honningsvåg med vann. 
Ved SIFI har ikke kommunen renseanlegget. Det er strengt forbudt å campe, bade og fiske i SIFI vannene.
 
Prestevannet 
Prestevannet er hovedvannkilde til Nordvågen. 
Det er forbudt å campe, bade og fiske i Prestevannet.
 
Vann- og avløpsetaten ønsker alle fine turopplevelser. Husk at vann fra hele vanntilsigsfeltet over tid vil ende opp i vannkildene. 

Vann[1].jpg