Nordkapp kommune har gjennomført brukerundersøkelse i mars 2020. 
Innbyggerne ble invitert til rangering av behov for forskjønning av uterom i sentrale områder i kommunesenter.  
158 har svart på undersøkelsen.