En nylig gjennomført brukerundersøkelse viser at kommunens innbyggerne er lite fornøyd med veistandarden i kommunen. I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om både kommunale veier, fylkesveier og europaveier. 158  personer har svart på undersøkelse, hvorav 74% bor i kommunesentrum og 26% bor i distriktene.

 

Resultater av brukerundersøkelse veistandard i Nordkapp kommune PDF document ODT document