Forslag til nytt handlingsprogram vil etter vedtak i planutvalget bli lagt ut til offentlig ettersyn 24.5.2017. Lag og foreninger inviteres med dette til å komme med innspill til nytt handlingsprogram før dette legges ut til offentlig ettersyn.
Innspill må sendes Nordkapp kommune innen 2.5.2017. 

Innspill sendes til postmottak.nordkapp.kommune@nordkapp.kommune.no

Her kan du laste ned Nordkapp kommunes eksisterende plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv