Nordkapp kommune har satt i gang arbeidet med områderegulering av Nordkapp-Halvøya. Dette arbeidet er ventet ferdigstilt i 2018. Parallelt med dette skal festekontraktene mellom Finnmarkseiendommen og Rica eiendom på Nordkapp-platået reforhandles i løpet av 2018. I den forbindelse inviterer nordkapp kommune til et dagsseminar hvor disse to temaene presenteres og diskuteres.

Tid og sted: 29. august 2017 fra kl. 11:00 til 18:00 på Perleporten kulturhus i Honningsvåg.

Vedlegg til seminar finner du her.

 

Program

Tid og sted: Tirsdag 29.08.2017 kl. 11:00 – 18:00. Perleporten kulturhus

Påmelding magda.filonowicz@nordkapp.kommune.no

11:00   Mingling og kaffe      
11:30   Velkommen v/ordfører Kristina Hansen
11:45   Områderegulering Nordkapp-halvøya v/kommunen
12:00   Fefo som grunneier v/direktør Jan Olli          
12:30   UIT om reiselivstrender v/professor Bente Heimtun
13:00   Nordkapp som reisemål mot 2025! v/daglig leder Åse Lille Barstad, Visit Nordkapp
13:30   Lunsj
14:00   Samfunnsanalyse, Menon v/Erik Jacobsen
14:30   Nordkapplatået-status og framtid, v. konsulent Ole Jacob Wold, Rica Eiendom 
15:00   Scandic Destinasjon Nordkapp v/ distriktsdirektør Knut Sigurd Pettersen, Scandic
15:30   Nordkapp som lokalt og nasjonalt friluftslivsområde v/generalsekretær Lasse Heimdal, Norsk  friluftsliv
16:00   Kaffe
16:15   Nordkapp -  utvikling og muligheter v. prof. Knut Bjørn Lindkvist, UiB
16:30   Diskusjon
17:45   Oppsummering v/Rådmann Raymond Robertsen, Nordkapp kommune