Fra Rådmannens innstilling:
•Fra fylte 60 år gis ansatte en fridag i måneden. Dette betinger ansettelse i minimum 80% stilling. Mindre stilling gir rett til en prosentvis utregning av fridager. Det vil ikke bli gitt anledning til å spare opp flere enn 2 dager. Dette ut fra tanken om at seniortiltakene skal lette arbeidssituasjonen i løpet av hele året.
•Det etableres SeniorForum. Arbeidsgiver innkaller ansatte fra 60 år til fellesmøter 2 ganger pr. år. I mars og september.
•Tilrettelegging for fysisk aktivitet videreføres.

Les hele innstillingen her. (pdf-fil)