Dette betyr at vi kan yte våre innbygger følgende bistand ved behov.

•De mest vanlige skjemaene for skattekontoret finnes på vårt Servicekontor.
Næringsoppgaver i papirformat han hentes på Skatteoppkreverens kontor.

•Flyttemelding i papirformat leveres oss, vedlagt kopi av gyldig legitimasjon.
Personlig fremmøte.

•Skatteoppkreveren yter hjelp til utlendinger som skal ha skattekort.

•Skatteoppkreveren tar imot skjema om flytting fra utlandet. Her kreves personlig fremmøte vedlagt gyldig legitimasjon Legg ved registreringsbevis fra politiet. Personer fra land utenom EU, og fra Romania og Bulgaria må forevise oppholdstillatelse..

•Skatteoppkreveren yter hjelp i forbindelse med viderebehandling av selvangivelsen. Dette gjelder praktiske spørsmål, ikke likning og fradrag.

•Skatteoppkreveren kan bistå med hjelp til endring av skattekort eller forskuddskatt, eller kopi av utskrevet skattekort.

•Søknad om forhåndslikning grunnet dødsfall eller utvandring søkes vedlagt dokumentasjon på eget skjema.

De som har tilgang til internett oppfordres til å bruke skatteetaten.no


Når det gjelder spørsmål om lønns og trekkoppgaver, avregning, restskatt og utbetaling av tilgodebeløp er det ingen endring. Dette gjelder både selskap, næringsdrivende og personlige skattytere.

Vi kan ikke hjelpe deg med følgende spørsmål.

Bostedsbevis. Ring 800 800 00
Spørsmål om merverdiavgift Ring 800 800 00
Spørsmål om arv Ring 800 800 00

Har du spørsmål om spesielle skattefradrag som pendlerutgifter, store sykdomsutgifter, tannhelseutgifter etc. , Ring 800 800 00