Ønsker forslag

Navarsete oppfordrer medarbeidere i kommuner, folkevalgte, innbyggere og representanter fra interesseorganisasjoner til å komme med synspunkter og forslag. Innspillene skal gi grunnlag for å vurdere om loven skal revideres.

 
·        Gi innspill på www.regjeringen.no/kommuneloven20  
 
Loven er 20 år
Kommuneloven regulerer en rekke områder, som kommunal organisering, kontroll og saksbehandling.  I år er det 20 år siden loven så dagens lys. Dette ble markert med en jubileumskonferanse med nesten 150 deltakere i september.
·         Innleggene fra konferansen