I samarbeid med blant annet Nordkaps Vel utviklet han tanken om å bringe barn fra mange kanter av verden sammen på Nordkapp. Der skulle de i fellesskap forme sine egne kunstverk og på den måten vise barns naturlige evne til å samarbeide og forstå hverandre på tvers av alle slags grenser.

De syv barna som i juni 1988 møttes på Nordkapp, var Jasmine fra Dar-es-Salaam i Tanzania, Rafael fra Rio de Janeiro i Brasil, Ayumi fra Kawasaki i Japan, Sithidej fra Bangkok i Thailand, Gloria fra Jesi i Italia, Anton fra Murmansk i det daværende Sovjetunionen og Louise fra New York, USA. Fra første stund ble de kalt Barn av Jorden.

Hvert år i juni deles Barn av Jordens pris ut på Nordkapp. Fra 2010 er prisbeløpet økt til 150.000 kroner. Det blir gitt til en person eller et prosjekt som over tid har vist omsorg og evne til å hjelpe barn som lider nød et sted i verden. Hvem som helst kan nominere kandidater til denne prisen.
Barn av Jorden  prisen deles ut på Nordkapp 4. juni 2015.

Nordkapp kommune lyser fred over minne til Simon Flem Devold.