Fjorårets skattetall er nå kommer fra SSB. Disse viser en samlet inngang til kommuner og fylkeskommuner med 145.065 mill kr. Dette gir en vekst på 7,1 pst i forhold til inngangen i 2011. Inngangen i 2012 er 745 mill kr mer enn siste anslag fra staten.

For fylkeskommunene er inngangen på 25.500 mill kr som er 8,3 pst mer enn i 2011. Også fylkeskommunene har fått svakere inngang i desember, men deres årsinngang er nær 400 mill kr høyere enn siste anslag fra staten i NB2013.

Disse skattetallene vises i vedlagte tabeller ned på enkeltkommuner og fylkeskommuner med beregnet nivå på netto inntektsutjevning for 2012. Siste delen av dette utbetales i februar sammen med andre inntekter fra rammetilskuddene for 2013 og inntektsutjevningen skal inntektsføres på regnskapet for 2012. KRD vil senere sendte ut tall som begrefter de anslagene som her er lagt frem i KS sine beregninger.

Les mer