Det er satt opp flere skilter i områder av drikkevann i Nordkapp kommune. 
Teknisk sektor ber innbyggerne og besøkende å legge merke til skilter «Drikkevann», «Usikker is», «Camping forbudt», o.l. 
Det er viktig at folk som ferdes i områder tar hensyn og er med på forhindring av forurensning av drikkevannskildene.
Nordkapp kommune ber folk å være oppmerksom på farer ved vandring i nærheten av vannreservoarene.

drikkevannskilt