Grunnskole og SFO

Nordkapp kulturskole er organisert under grunnskolen. I tillegg har vi Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. 

De to grunnskolene er plassert henholdsvis i:
Honningsvåg

Honningsvåg skole tilbyr SFO-plass til alle fra 1. - 4. trinn. Det kan også søkes særskilt for elever på 5.-7. trinn. 

Nordkapp maritime fagskole og videregående skole

Nordkapp maritime fagskole og videregående skole er en videreføring av Statens Fiskarfagskole i Honningsvåg. Skolen har tjent fiskerinæringa og fiskerisamfunnene på kysten av Norge siden 1954. Den ble gitt som gave av Oslo by til Finnmarks befolkning i forbindelse med gjenreisninga av Finnmark, etter ødeleggelsene under 2. verdenskrig.

Honningsvåg%2Bskole.jpg