Grunnskole
Nordkapp kommune har en skole med 273 elever, per oktober 2020. Honningsvåg skole er en 1-10 skole. I tillegg ligger Nordkapp maritime fagskole og videregående skole i Honningsvåg. 
Honningsvåg skole tilbyr SFO-plass til alle fra 1. - 4. trinn. Det kan også søkes særskilt for elever på 5.-7. trinn. 

Barnehager
Barnehagene i Nordkapp kommune er et pedagogisk tilbud til alle barn i alderen 0 - 6 år. I Nordkapp kommune har vi tre kommunale barnehager som har en felles visjon "Vi skal gjøre hverandre gode!". Barnehagene er lokalisert til Honningsvåg sentrum, Seppoladalen og Nordvågen. Nordkapp kommune har som målsetting at alle som søker skal få tilbud om barnehageplass. Kommunen har full barnehagedekning.