HONNINGSVÅG / GJESVÆR SKOLE / VOKSENOPPLÆRINGA I NORDKAPP:

Vi vil ønske nye og gamle elever hjertelig velkommen til nytt skoleår onsdag 21. august!

Honningsvåg skole og voksenopplæringa:

2. – 10.trinn møter i sine klasserom kl 08.30. Elever på voksenopplæringa møter samme tid i voksenopplæringas lokaler.

1.trinn møter i aulaen kl 09.30.

1.klassingene vil få utlevert skolesekker på skolen.

SFO – Honningsvåg skole åpner samme dag kl 07.15.

Gjesvær:

Alle møter kl 10.00.