Søk her: www.regionalforvaltning.no

Søknadsfristen er mandag 29.11.2021 kl 13:00.

En andel på omtrent 20 % settes av til samlede markedsføringstiltak for destinasjonen som helhet. Mesteparten skal fordeles til de enkelte bedriftene som direkte kompensasjon for tapt omsetning / resultatnedgang.


1. Søknad om kompensasjon til enkeltbedrift

Høyeste støttebeløp er av kommunestyret bestemt til kr 150 000,- for en enkelt bedrift.

Støtte fordeles etter søknad til reiselivsavhengige i forhold til offentlige regnskapstall og dermed dokumenterbare tap i omsetning og/eller resultat. De opplysningene som skal oppgis er da omsetning for 2020 og 2019 ekskl. mva samt resultat etter skatt for 2020 og 2019.

I søknaden oppgis omsetning ekskl. mva og resultat etter skatt for 2020 og 2019.

Som vedlegg lastes opp kopi av regnskap for 2020 og 2019.

2. Søknad om markedsføringsmidler

Markedsføringsmidler kan søkes av kompetanseorganisasjoner i Nordkapp kommune. Ved søknad om markedsføringsmidler gjelder ikke maksgrensen. Markedsføringsmidler søkes ved å spesifisere kostnader til konkrete tiltak i kostnads- og finansieringsplan. Bruk gjerne kommentarfeltet ved behov.