Frivillige lag og foreninger i Finnmark kan søke om FeFos Grønne midler innen søknadsfristen som er 15. februar 2013.
Søknadsskjema finner du på www.fefo.no

- Vi vil støtte den kjempemessige frivillige innsatsen som mange gjør i nærmiljøene.
Dette skaper samfunnsnyttige verdier, og bidrar til økt trivsel og bedre folkehelse i Finnmark, sier utmarksforvalter i FeFo, Elisabeth Kvivesen.

FeFo vil prioritere aktivitetsrettede tiltak for barn, ungdom og kvinner, for eksempel:

•           Aktivitetsdager
•           Friluftscamper
•           Turaktivitet
•           Kurs i naturbruk/høsting

Se prosjekter som fikk støtte i 2012 på vår hjemmeside www.fefo.no

Kontaktperson:
Elisabeth Kvivesen, tlf. 951 86 542/ 09975, e-post: erk@fefo.no
 

Les mer: Om midler