Nordkapp Kommune ønsker også i 2021 å gi et unikt tilbud til barn fra 4. – 10. klasse ved å tilby Friluftsskolen – aktiv sommer 2021.
Aktiv Sommer Prosjektet har som mål å fremme positive sommeropplevelser for barn og ungdom i fellesskap med andre, der lek, naturopplevelser miljøbevissthet, lokalhistorie, kultur og praktisk læring skal være hovedinnholdet i tiltaket.
Søknadsfrist er fredag 11. juni.

Den tverrfaglige samarbeidsgruppa for barn og unge i Nordkapp ønsker også i 2021 å gi et unikt tilbud til barn fra 4. – 10. klasse.
Det vil bli gjennomført to grupper: Gruppe 1 fra 28. juni - 2.juli og gruppe 2 fra 5.- 9.juli. 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom lag og organisasjoner i Nordkapp. Aktiv sommer en del av Friluftsskole konseptet.
Leder for prosjektet er NAV leder Øyvind Svane Kjosbakken. Nordkapp lensmannskontor er også i år involvert. Sigrid Bye Skille er turleder og har vært med flere år.
Ansatte i Nordkapp kommune gis tilbud om å delta en dag som turledsagere.
Pris for årets Aktiv sommer er kr 700.

Søknadskjema