Disse tiltakene vil bli prioritert:

  • Tiltak som hindrer ytterligere forfall
  • Tiltak som sikrer bygninger og anlegg det finnes få av
  • Midlertidig sikring av freda bygninger i forfall i påvente av planer eller tilstrekkelig økonomi til istandsetting
  • Tiltak på kulturminner langs kysten som bidrar til attraktive lokalsamfunn
  • Søknader med egenandel vil bli prioritert

Ved tildeling vil bruk av tradisjonelle materialer, teknikker, håndverk og opplæring av kunnskapsoppbygging være viktige faktorer.

Nytt i år er at digitalt søknadsskjema skal benyttes. Søknadsfrist er 15. november. Se retningslinjer og mer informajson her