Navn                                                                         Stilling                     Kommune

Kjær, Tore (29) M

Sjåfør

Lenvik

Iversen, Vera (49) K

Teknisk sjef

Fjordgård

Wallin, Frode M

Prosjektleder

Stavanger

Birkeland, Bertil Alexander (41) M

Feltforsker

Steinkjer

Marø, Trond (58) M

Daglig leder

Alta

Shuli, Kendal Ömer (39) M

Veileder

Bjorbekk

Bakken, Ole Benny (45) M

Prosjektleder

Vadsø

Anonym, M

******

******

 

 

 

Kjønnsfordeling

 

 

 

Kvinner

1

 

 

Menn

7

 

 

Ukjent

0

 

 

Totalt antall

8