Søknad om barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 15.mars 2017

 

Søknad om overflytting fra en barnehage til en annen må skje skriftlig og skjemaet ligger på Nordkapp kommunes hjemmeside. Opplysninger om barnehagene, betalingssatser og åpningstider, samt søknadsskjema ligger også på kommunens hjemmeside.

www.nordkapp.kommune.no

Andre henvendelser ta kontakt med Kristin Olsen på:

e-post : kristin.olsen@nordkapp.kommune.no

eller på tlf 78476603 / 97772977