Søknad om Barnehageplass i Nordkapp kommune
 
Om du ønsker å søke barnehageplass i en av kommunens barnehager er søknadsfrist for hovedopptaket 15. mars 2019.

Opplysninger om barnehagene, betalingssatser, åpningstider samt søknadskjema ligger på kommunens hjemmeside

www.nordkapp.kommune.no  , der finner du også skjema for å søke overflytting fra en barnehage til en annen.

Andre henvendelser kontakt Kristin Olsen på

Kristin.olsen@nordkapp.kommune.no

Eller på telefon 78476603/97772977